KinderAdviesRaad (KAR)

De KinderAdviesRaad (KAR) zorgt ervoor dat de rechten, wensen, ervaringen en behoeften van de kinderen in het MUMC+ bewaakt en uitgesproken worden. Zo kunnen de leden tips geven voor verbeteringen in de zorg.

Waarom is er een KAR?

Het doel van de KAR is de zorg en het verblijf nog beter te maken voor kinderen in het MUMC+. De kinderen en jongeren krijgen een stem waardoor zij inbreng hebben en er beter naar hen geluisterd kan worden. Kinderen hebben een heel andere inbreng dan professionals, bijvoorbeeld artsen. Professionals denken vaak dat ze weten wat het kind wil en wat goed is voor een kind, maar dat kan verbazingwekkend anders zijn.  Hiermee helpt de KAR professionals en ouders om wensen, ervaringen en behoeften van kinderen duidelijk te maken en hun rechten te bewaken.

Wie zitten er in de KAR?

De raad bestaat uit 10 kinderen tussen de 8 en 18 jaar die zelf patiënt zijn of waren in het MUMC+.
Op dit moment zitten Milan, Julian, Julia, Noortje, Isa, Indy, Quint, Kirsten, Nino en Kate in de KAR.

Wat wordt er bijvoorbeeld besproken?
  • De inrichting van het ziekenhuis
  • Het eten in het ziekenhuis
  • Verbeteren van de zorg

Onderwerpen worden zelf ingebracht of vragen vanuit het ziekenhuis kunnen besproken worden.

KAR
Rechten van het kind

Hier begint het natuurlijk allemaal mee. Lees meer op de website van jadokterneedokter.nl.

Landelijke KinderAdviesRaad

Er is elk jaar een landelijke KinderAdviesRaad, waarbij alle kinderadviesraden uit alle ziekenhuizen bij elkaar komen. Bij de landelijke bijeenkomst voor alle KinderAdviesRaden van Nederland worden ervaringen gedeeld, kan er van elkaar geleerd worden en wordt er besproken hoe zij kunnen samenwerken. Ieder jaar staan er thema’s op het programma die kinderen en jongeren belangrijk vinden.

Wil je meer weten over de KAR? Stuur een e-mail naar kinderadviesraad@mumc.nl
Of klik hier
Sluit de enquête